"stap voor stap weer in balans komen
met jezelf en je omgeving"

In het aloude “jeu de marelle” hinkelen kinderen van de buitenkant van het speelveld naar de kern.

Het logo van onze praktijk is een kunstzinnige uitwerking van de principes van dit spel.

Ook in de therapie starten we bij de “buitenkant”: de klachten waarvoor u hulp zoekt. Van daaruit werken wij toe naar de “kern”: daar waar uw klachten zijn ontstaan.

Psychotherapiepraktijk “La Marelle”

In onze kleinschalige, zelfstandig gevestigde praktijk bieden wij gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan jeugdigen en volwassenen die kampen met o.m. :

  • psychische klachten
  • relatieproblemen
  • identiteitsvragen
  • zingevingsproblemen
  • problemen met school of werk

Wij streven naar ‘zorg op maat’; dat houdt in:

  • kortdurend als het kort kan en langdurig als dat wenselijk is
  • specialistische en effectieve therapie
  • passende setting: individueel, samen met partner en/of andere gezinsleden, met behulp van gesprekken en indien van toepassing lichaamsgericht werk.