Verloop van de behandeling

bijgebouw Op het moment dat de agenda voldoende perspectief biedt op het starten van de intake en daarop aansluitend de behandeling , zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Ten behoeve van het eerste intakegesprek beschikken wij graag (via e-mail) over de door u ingevulde aanmeldingsvragenlijst (zie: [Aanmelden]).

Tijdens de intake worden uw klachten geïnventariseerd. Na het eerste gesprek krijgt u van ons een tweede (biografische) vragenlijst toegestuurd, met het verzoek om ook deze zo spoedig mogelijk via email in te sturen. In dezelfde e-mail wordt u ook nader geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan het ROM-Portal-outcomeonderzoek (zie: [Informatie bij de start] ) Indien aanvullend diagnostisch onderzoek en/of medicatie-instelling aan de orde zijn, werken wij samen met de regionale poliklinieken psychiatrie.

Soms kan er sprake zijn van een korte wachttijd tussen adviesgesprek en start behandeling. Als dat het geval is wordt dit met u in het adviesgesprek besproken.

Na het adviesgesprek kan meestal snel met de behandeling worden gestart. Uw huisarts wordt van de conclusie, de diagnose en het advies schriftelijk op de hoogte gesteld, tenzij u hiervoor formeel geen toestemming verleent. In de loop van de behandeling ontvangt u in het kader van het ROM-Portal-outcome-onderzoek nog minimaal één keer vragenlijsten ten behoeve van een tussentijdse meting.

Tijdens het evaluatiegesprek kijken we terug op het verloop van de behandeling: zijn de doelstellingen gehaald? hoe hebt u de samenwerking met de therapeut ervaren? Via ROM-Portal ontvangt u nogmaals vragenlijsten in het kader van een eindmeting. De huisarts ontvangt een eindrapportage waarna het dossier wordt afgesloten. Tot slot zullen wij u uitnodigen om het evaluatieformulier in te vullen (zie: [Bent u tevreden?].