ROM-portal outcomeonderzoek

schilderij De praktijk verleent haar medewerking aan een gesuperviseerd onderzoek (door een onafhankelijke instantie) naar de kwaliteit van het geleverde werk binnen de praktijk.

Wij vragen aan alle cliënten om d.m.v. vragenlijsten (3-tal meetmomenten) aan dit geanonimiseerde onderzoek te willen meewerken. Deelname wordt op prijs gesteld, maar vindt uiteraard op vrijwillige basis plaats. Het onderzoek maakt een vergelijking mogelijk tussen de diverse meetmomenten van de behandeling. In het onderstaande document vindt u uitgebreide informatie over dit zgn. outcome-onderzoek.

ROM-info voor cliënten