Klachten
In het geval u een klacht heeft over uw behandeling of ontevreden bent over de organisatie van onze praktijk, aarzel dan niet om dat met ons te bespreken. Als u alsnog ontevreden blijft over de manier waarop wij uw klacht hebben benaderd c.q. hebben afgehandeld dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP (www.lvvp.info). Met ingang van 1-1-2017 is de nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht (Wkkgz) en worden de gegevens van de klachtenfunctionaris en van de geschillencommissie op de website van de LVVP vermeld.

Bekijk op de site van LVVP de klachtenregeling