Inzichtgevende psychotherapie
behandelkamer Wanneer:
Als uw klachten duurzaam van aard zijn en niet los van elkaar gezien kunnen worden of mogelijk ook onderdeel vormen van dieper verankerde gedragspatronen.

Werkwijze:
In gesprekken van 45 minuten worden uw klachten en problemen besproken. De psychotherapeut helpt u uw blik op gebeurtenissen te veranderen, pijnlijke gevoelens te verwerken en lastige situaties anders aan te pakken. Door middel van de gesprekken leert u uzelf en uw aandeel in problemen anders te begrijpen. Psychotherapie helpt u zo om in de toekomst problemen te voorkomen of er anders mee om te gaan.
In de psychotherapiesessies wordt stilgestaan bij uw ervaringen en wat u daarbij voelt. Actuele ervaringen kunnen onderwerp van gesprek zijn, maar ook gebeurtenissen uit het verleden.