Steunend-structurerende psychotherapie
behandelkamer Wanneer:
Als het onder controle krijgen van de klachten het hoofddoel is van de behandeling.
Als er behoefte bestaat aan concrete adviezen om de eigen levenssituatie in positieve zin te beïnvloeden. Dit kan o.m. via een gestructureerd gedragsveranderingsprogramma. Het verhelderen en aanpakken van de onderliggende psychische problemen staan hierbij niet op de voorgrond. Het gaat om het vergroten van uw oplossingsvaardigheden: leren omgaan met spanningen, grenzen leren aangeven, leren herkennen van signalen die een evenwichtige balans kunnen verstoren.

Werkwijze:
Bij steunend-structurerende psychotherapie houden wij ons vooral bezig met het ontdekken van manieren om de last van problemen te verlichten en om terugval te voorkomen U leert uw eigen sterke en zwakke kanten kennen.