Personal coaching
behandelkamer Wanneer:
Personal coaching komt in beeld wanneer zich beperkte blokkades voordoen, die uw normale ontwikkeling hinderen. Die blokkades kunnen liggen op het gebied van werk, studie of relaties. Er is geen sprake van een opeenstapeling van psychische problemen.

Werkwijze:
De aanpak is directief. Het begeleidingstraject is meestal kort. In de gesprekken worden de storende factoren opgespoord. Vertrekkend vanuit deze analyse wordt met u een plan van aanpak opgesteld. Dat werken we samen door.

De kosten voor personal coaching :
Wanneer u opteert voor begeleiding in de vorm van personal coaching dan geldt een tarief van € 125,- per klokuur/ € 100,- per sessie van 45 minuten . U ontvangt dan van ons maandelijks een nota. Soms kunnen deze kosten via de werkgever verhaald worden.