Relatietherapie
behandelkamer Wanneer:
Als de klachten waarvoor u zich aanmeldt zich voornamelijk voordoen in de omgang met uw partner.

Werkwijze:
Uw partner en uzelf zijn samen in behandeling bij dezelfde therapeut. De problemen in een relatie kunnen betrekking hebben op de manier waarop onderling gecommuniceerd wordt, op elkaar versterkende negatieve gedragingen of op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Soms wordt gewerkt met opdrachten om in de praktijk te brengen wat u tijdens de therapie-sessies hebt geoefend of afgesproken.

Relatietherapie wordt niet meer via de basisverzekering vergoed tenzij er ook sprake is van persoonlijkheidsproblematiek of een andere psychische stoornis (depressie, angststoornis,...) bij één of beide partners.

Voor niet-vergoede zorg/zelfbetalers geldt een tarief van € 95,00 voor een enkele sessie (45 min) en € 150 voor een dubbele sessie (90 min).