Verwijzing

Verwijzing:
Een verwijzing door de huisarts is alleen verplicht wanneer het gaat om een psychotherapietraject als de cliënt de DBC-declaratie wenst in te dienen bij de zorgverzekeraar. In andere gevallen staat het vrij een verwijzing aan de huisarts te vragen en in te dienen.